Nepřihlášen > Přihlásit
Registrovat

Právní služby, nemovitosti

Nalezli jste na serveru e-Inzert.cz, nebo jinde nemovitost, kterou chcete koupit, a nevíte co dělat dál? Dohodli jste se s prodávajícím na kupní ceně a potřebujete Vaši dohodu sepsat do podoby kupní smlouvy? Obrátil se na Vás zájemce o koupi Vaší nemovitosti, a máte obavy o bezpečnost a hladký průběh celé transakce? Využijte služeb odborníků poradenské společnosti e-Finance, a.s. a její smluvní advokátní kanceláře JUDr. Jáchyma Kanarka a realizujte prodej, pronájem či nákup nemovitosti bez jakýchkoliv problémů.

Balíček Basic On-line | Balíček Full service

Při nákupu a prodeji nemovitosti se většinou lidé neobejdou bez pomoci odborníků. Prodej nemovitosti totiž není transakce, kterou by byli lidé zvyklí provádět běžně, spíše se jedná o jeden či dva případy v průběhu života. Prodej nemovitosti je také poněkud složitější transakce, než prodej jiných věcí (např. elektronika, automobil, apod.). Vlastnické právo k nemovitosti se nabývá na základě rozhodnutí správního orgánu vkladem do katastru nemovitostí, nemovitosti je tedy potřeba ve smlouvě správně identifikovat, zajistit, že ve smlouvě budou uvedeny parcelní čísla pozemků, které strany hodlají převést, atd. V neposlední řadě bývá prodej nemovitosti transakcí o relativně vysoké finanční hodnotě, a s ohledem na skutečnost, že splnění smlouvy v podobě převedení vlastnického práva nastává až vkladem do katastru nemovitostí (t.j. až po nějaké době od podpisu smlouvy), je třeba také vyváženě a pro obě strany co možná nejbezpečněji nastavit podrobnosti zaplacení kupní ceny.

V případě realizace prodeje nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře bývá zvykem, že realitní kancelář pro klienty zajistí veškerý potřebný servis včetně právních služeb. Pokud ale lidé realizují prodej nemovitosti bez realitní kanceláře, např. proto, že kupující našel nemovitost prostřednictvím tohoto inzertního serveru e-Inzert.cz, mnohdy neví, na koho se obrátit dále, aby jim s dokončením transakce pomohl. Pro tyto případy pro Vás provozovatel serveru e-Inzert.cz, ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Jáchyma Kanarka připravila nabídku právních služeb v oblasti nemovitostí, zejména prodeje nemovitostí, ale také pronájmu nemovitostí, případně darování nebo směny nemovitostí.

Balíček Basic On-line

Prodej nemovitosti, převod nemovitosti

Veškerá komunikace probíhá online prostřednictvím elektronické pošty bez nutnosti osobní schůzky.
Balíček Basic On-line zahrnuje:

 • seznámení se s podklady předanými klientem a upřesnění požadavků,
 • navržení nejvhodnějšího postupu s ohledem na individuální povahu každého obchodu,
 • vyhotovení příslušné smlouvy – kupní, nájemní, darovací, smlouvy o převodu členství v družstvu, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o převodu vlastnictví bytové nebo nebytové jednotky apod.,
 • vyhotovení navazující dokumentace nutné pro naplnění smlouvy – návrh na vklad do katastru nemovitostí, oznámení bytovému družstvu.

Cena: 6.800,-Kč vč. DPH

Balíček Full service

Prodej nemovitosti, převod nemovitosti

Komunikace může probíhat on-line prostřednictvím elektronické pošty nebo při osobních jednáních, podle toho, co bude nejlépe vyhovovat Vám. V případě realizace úschovy finančních prostředků a listin je nutné osobní jednání pro kontrolu totožnosti osob, pro něž je úschova prováděna.
Balíček Full service zahrnuje:

 • seznámení se s předanými podklady a upřesnění požadavků,
 • zajištění potřebných podkladů (výpisů z katastru nemovitostí, nabývacích titulů, atd.), kontrola nabývacích titulů,
 • navržení nejvhodnějšího postupu s ohledem na individuální povahu každého obchodu,
 • vyhotovení příslušné smlouvy – kupní, nájemní, darovací, smlouvy o převodu členství v družstvu, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o převodu vlastnictví bytové nebo nebytové jednotky apod.,
 • vyhotovení navazující dokumentace nutné pro naplnění smlouvy – návrh na vklad do katastru nemovitostí, oznámení bytovému družstvu,
 • vyhotovení smlouvy o úschově finančních prostředků a listin u advokáta,
 • provedení úschovy finančních prostředků, jejich výplata dle dohodnutých podmínek včetně odvodu příslušné částky na daň z převodu nemovitostí,
 • úschova uzavřených smluv a souvisejících listin do doby složení celé kupní ceny do úschovy,
 • organizace schůzky na podpis připravených dokumentů, příprava potřebného počtu vyhotovení smluv a souvisejících dokumentů, ověření podpisů,
 • podání příslušných dokumentů katastrálnímu úřadu.

Cena: 13.700,-Kč vč. DPH

Kontakty | Obchodní podmínky | Technická podpora
Doporučujeme: EFI CAFE Reduta | Povinné ručení | Cestovní pojištění | Pojištění domácnosti | Pojištění odpovědnosti | Reality | Cestovní pojištění online | Byty Brno
Copyright © 2020 Czech Property Fund, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.